KEĎ ČLOVEK MÁ ZAKORENENÝ POCIT NÁRODNEJ HRDOSTI, NOSÍ HO V SEBE CELÝ ŽIVOT (Profilový rozhovor s producentkou a herečkou Deanou Horváthovou-Jakubiskovou)

Urobiť rozhovor s človekom, ktorý je priamo rodinne spätý so slovenskými národovcami (dokonca so zakladateľom Slovenských pohľadov J. M. Hurbanom a jeho synom Svetozárom...

Dvojčíslo Slovenských pohľadov 5-6/2024

Začiatkom mája vyšlo ďalšie číslo Slovenských pohľadov v novom vizuálne obmenenom šate. Číslo sa snaží skĺbiť moderný prístup a súčasne zohľadniť historickú kontinuitu periodika ako...

Profesor Dalimír Hajko: O vládnutí a moci (úvodník k číslo SP 3-4/2024)

Nemecký spisovateľ židovského pôvodu Stefan Zweig vyslovil v prvej polovici minulého storočia myšlienku, ktorá má nadčasovú platnosť, je teda aktuálna aj tu a teraz:...

Vyhlásenie XXXVIII. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. Súťaží sa v poézii aj...

Michal Archipov: Smrť profesora Jozefa Gramatiku

Som klamár. Klamem bez akýchkoľvek výčitiek a s veľkým pôžitkom. So slovami narábam s ľahkovážnosťou blázna. Vravím, čo chcem a kedy chcem. V klamstve nachádzam...

Štefan Šimko: Klement

Klement vstal, otvoril obal s nápisom PRÍSNE TAJNÉ a pustil sa do čítania poslednej správy. Na jej dôslednosti sa mu čosi nepozdávalo, a preto ju začal...

POZOR! Slovenské pohľady vyjadrujú znepokojenie so stavom spoločnosti a mediálnej sféry po atentáte na premiéra SR

Redakcia Slovenských pohľadov tvrdo odsudzuje hanebný a neospravedlniteľný atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky ako jednoznačný akt terorizmu. V súlade s vyhlásením Matice slovenskej...

Radoslav Žgrada: Historická reflexia štúrovcov v diele Vladimíra Mináča

Vladimír Mináč (1922 – 1996) sa do povedomia kultúrnej obce dostal najprv ako plodný prozaik socialistického realizmu, kde sa venoval predovšetkým dobovým témam: druhej...

Ružena Šípková o knihe Miroslava Búrana: Ťažký život na dzedzine + ukážka

Miroslav Búran: ŤAŽKÝ ŽIVOT NA DZEDZINE, Signis, Banská Bystrica 2022 Básnikovi a prozaikovi Miroslavovi Búranovi po dvoch rozprávkových knihách pre deti opäť vyšla prozaická kniha...

ŠTÚRA MÔŽEME POSUNÚŤ DO EURÓPY AKO POLITIKA-REVOLUCIONÁRA… Matica slovenská je najdemokratickejšia inštitúcia, aká kedy v našej národnej pospolitosti v priebehu dejín vzišla (Profilový rozhovor...

Jaroslav Rezník st. (* 6. apríl 1942, Lisková) je slovenský redaktor, spisovateľ, funkcionár, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov a otec Jaroslava Rezníka ml. V januári 1990 bol zvolený za predsedu Spolku...

Martin Rázus: Sťa reťaz pevní…

Sme národ, nuž – jak na národ sa svedčí –konajme, bije naša hodina:nás nesmie zaviesť faloš sladkých rečí,bo usmrtí had, hoci zobjíma. Sťa reťaz pevní...

Dominik Petruška: ,,Nikto nie je taký veľký, aby sa nezmestil do truhly…“

Tento citát od mne neznámeho autora mi rezonoval v ušiach pri prechádzke cintorínom v nedávnom čase. Zastavujúc sa pri hroboch predkov (vzdialených i blízkych), hodil som reč...

Knihy Matice slovenskej

Kontakt:

lukas.perny@matica.sk