Recenzie

Marián Klenko: O zvrchovanosti sprava aj zľava

Kniha Svrchovanost zprava i zleva / Zvrchovanosť sprava aj zľava (Dauphin, Staré Město pod Landštejnem 2022) analyzuje možnosti (národných) štátov samostatne rozhodovať o verejných záležitostiach.

Dalimír Hajko Nad štyrmi knihami baróna Tótha

Slovenský čitateľ dostáva do rúk unikátne dielo francúzskej memoárovo‑cestopisnej literatúry Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (2022), ktoré mu sprostredkúva štvorica odborníkov – Miroslav