Rozhovory

ŠTÚRA MÔŽEME POSUNÚŤ DO EURÓPY AKO POLITIKA-REVOLUCIONÁRA… Matica slovenská je najdemokratickejšia inštitúcia, aká kedy v našej národnej pospolitosti v priebehu dejín vzišla (Profilový rozhovor so spisovateľom Jaroslavom Rezníkom)

Jaroslav Rezník st. (* 6. apríl 1942, Lisková) je slovenský redaktor, spisovateľ, funkcionár, čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov a otec Jaroslava Rezníka ml. V januári 1990 bol zvolený za predsedu Spolku slovenských