Úvodníky

Reštart SLOVENSKÝCH POHĽADOV s novým atraktívnym dizajnom

Dvojčíslo Slovenských pohľadov 3-4/2024, píše šéfredaktor Radoslav Žgrada Začiatkom marca vyšlo ďalšie číslo Slovenských pohľadov. Najstarší literárny časopis na Slovensku a zároveň druhý najstarší literárny časopis

Dr. Lukáš Perný: Slovensko a Matica budúcnosti

Už predseda Matice slovenskej Laco Novomeský v roku 1968 napísal, že naša národná ustanovizeň za celé storočie moyzesovsko‑kuz‑mányovskej tradície „nezažila rovnomerný a ničím narušený tok“,

Prvý úvodník nového šéfredaktora

Vážení čitatelia, Slovenské pohľady ako najstarší spoločensko­-­literárny časopis na Slovensku prešli v dlhom toku času mnohými úskaliami. Neraz bojovali o prežitie, načas sa i odmlčali.