Medailóny

Za Michalom Kováčom Adamovom

V sobotu 27. mája 2023 sa v Kostole sv. Martina a vzápätí na Národnom cintoríne v Martine konala posledná rozlúčka s dlhoročným pracovníkom a emeritným

Americká slovakistka Norma Leigh Rudinská

(95. výročie narodenia a 10. úmrtia) Mária Rapošová pre SP 3-4/2023 V roku 2022 uplynulo desať rokov od úmrtia a v roku 2023 si pripomenieme deväťdesiatpäť