Vedecké štúdie

Dr. Lukáš Perný: Davisti a Matica slovenská

„Nerozumeli ste azda doslovne storočnej slovenčine Štúrovej? Táto najjasnejšia hlava,hovorí v podstate toto: Najlepšie sa zdiera a vykorisťuje ľud nevedomý a zaostalý…“ LACO NOVOMESKÝ v