Recenzie

Dalimír Hajko Nad štyrmi knihami baróna Tótha

Slovenský čitateľ dostáva do rúk unikátne dielo francúzskej memoárovo‑cestopisnej literatúry Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (2022), ktoré mu sprostredkúva štvorica odborníkov – Miroslav

Prof. Dalimír Hajko o Senecovom Pokoji mysle

Lucius Annaeus Seneca: O POKOJI MYSLE, Perfekt, Bratislava 2022 V solídnom preklade Petra Fraňa vyšlo graficky skvostne upravené populárne antické filozoficko‑etické dielo rímskeho stoického mysliteľa