Home Tags Tomáš Klimek

Tag: Tomáš Klimek

Popular Posts

My Favorites

Dalimír Hajko Nad štyrmi knihami baróna Tótha

0
Slovenský čitateľ dostáva do rúk unikátne dielo francúzskej memoárovo‑cestopisnej literatúry Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov (2022), ktoré mu sprostredkúva štvorica odborníkov –...