Vyhlásenie XXXVIII. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. Súťaží sa v poézii aj v próze bez žánrového obmedzenia. Výhodou je široké vekové rozpätie súťažiacich: I. kategóriu tvoria deti 2. stupňa základných škôl a zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií, II. kat. študenti stredných škôl a III. kat. vysokoškoláci a ostatní dospelí bez obmedzenia. „Literatúra je prostriedok na vyjadrenie nielen krásneho a dobrého, čo je v nás i vôkol nás, ale i ventilom, aby sme zo seba dostali všetko to nepríjemné a ťaživé,“ zhodnotila porotkyňa Alexandra Jurišová zatiaľ posledný XXXVII. ročník, do ktorého zaslalo 70 autorov spolu 162 prác.

Elektronické prihlasovanie do súťaže bude spustené 15. júna 2024, termínom uzávierky je tradične 15. september. Porotu zastreší Literárne informačné centrum v Bratislave, budú v nej známi literáti i literárni vedci. Práce sa posudzujú anonymne, čo zaručí maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení. Výbornú príležitosť osobne predebatovať jednotlivé diela a získať neoceniteľné rady od odborníkov ponúkajú rozborové semináre, ktoré sa budú konať v novembri pri záverečnom vyhodnocovaní súťaže. S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi v Bulletine víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu. Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Slovenské literárne centrum a Spoločnosť Ladislava Novomeského. Propozície a informácie potrebné na prihlásenie do XXXVIII. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2024 sú k dispozícii na webe www.zahorskakniznica.eu, hlavné menu odkaz Projekty.

  V Senici dňa 22. mája 2024

  Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Slovenské literárne centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Facebook
  Twitter
  Telegram
  Email

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Súvisiace články