Prvý úvodník nového šéfredaktora

Vážení čitatelia,

Slovenské pohľady ako najstarší spoločensko­-­literárny časopis na Slovensku prešli v dlhom toku času mnohými úskaliami. Neraz bojovali o prežitie, načas sa i odmlčali. Nie je to inak ani v dnešnej neprajnej dobe. Krátenie dotácie pre Maticu slovenskú Ministerstvom kultúry SR, zvyšujúce sa náklady na predtlačové i tlačové služby, poštovné, vypršanie zmluvy na reklamu od spoločnosti Niké a raketový nárast cien energií nás núti prispôsobiť sa vzniknutej situácii.

Slovenské pohľady založil už Jozef Miloslav Hurban a na tomto poste pôsobili rovnako osobnosti ako Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty či Štefan Krčméry. Je preto našou povinnosťou zachovať časopis ako nehmotnú, duchovnú časť národného majetku. Vedenie Matice slovenskej sa o to všetkými silami snaží. Aby si časopis udržal výnimočné postavenie z minulosti aj pre súčasnú kultúrnu a odbornú verejnosť, udržal si priazeň čitateľov a oslovil aj mladšiu čitateľskú a autorskú obec, a to s menšími finančnými možnosťami, bolo nutné vykonať niekoľko zmien. Redakcia dostala nové personálne obsadenie. Radoslav Žgrada prebral post šéfredaktora po Bystríkovi Šikulovi. Týmto vyjadrujeme vďaku a uznanie bývalému šéfredaktorovi za dlhoročnú poctivú prácu vykonanú v redakcii a vďaka presahu jej pôsobenia aj v celej slovenskej kultúre. Nové zloženie redakcie sa bude usilovať zachovať kontinuitu so staršou generáciou, no zároveň chceme dať príležitosť novým, mladším a začínajúcim autorom s cieľom nájsť a podporiť nové literárne talenty.

Chceme výrazne posilniť vedecký a spoločensko­‑kritický pilier tohto periodika, ktorého poslaním bolo nielen prezentovať umenie a literatúru, ale aj reflektovať dobu, v ktorej žijeme. Je to mimoriadne závažná úloha, keďže nemožno podceňovať zásadné zmeny, ktoré sa v spoločnosti odohrávajú (napríklad rozširujúca sa cenzúra, postupné okresávanie akademickej slobody či úpadok až popieranie národného kultúrneho a civilizačného dedičstva). Radi by sme Slovenské pohľady viac zapojili do života matičného hnutia.

Redakcia sa bude naďalej usilovať udržať renomé a kvalitu Slovenských pohľadov. Naším cieľom je takisto Pohľady modernizovať. Veríme, že nám zachováte podporu a záujmom o periodikum mu pomôžete preplávať neľahkými časmi, v neposlednom rade udržať ho nažive ako kultúrne bohatstvo vinúce sa ako červená niť národnými dejinami od štúrovských čias podnes.

Šéfredaktor

Facebook
Twitter
Telegram
Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Súvisiace články